Expired April 24, 2022 10:45 PM
Already unlocked? for access
This virtual screening is eligible for audience awards! The voting period has closed. Stay tuned for the results!

Our connections with others have always been the backbone of how we thrive as humans – but being Together/Apart in 2022 can be complicated. This is a programme full of love and all the complex behaviours that come with it; of the struggles and joys of the different relationships in our lives and how important even the smallest of connections can be to us. From the tension of a crush to the camaraderie of surviving an apocalypse with a friend; from bittersweet reflections on time spent with a parent to the joy of coming back together after being apart for too long. Each of these 12 shorts portrays something intimate and relatable.


Don't forget to vote for your favourite film and tune in to the CAF 2022 Awards on Sunday 10th April at 7pm BST! Voting closes at 3pm on Sunday 10th April.


Please fill out our feedback form here it really helps us plan all our events!


Mae ein cysylltiadau ag eraill bob amser wedi bod yn asgwrn cefn i’r ffordd yr ydym yn ffynnu fel bodau dynol – ond gall Gyda’n gilydd/Ar wahân yn 2022 fod yn gymhleth. Dyma raglen sy’n llawn cariad a’r holl ymddygiadau dyrys a ddaw yn ei sgil; o frwydrau a llawenydd y gwahanol berthnasoedd yn ein bywydau a pha mor bwysig y gall hyd yn oed y cysylltiadau lleiaf fod i ni. O densiwn gwasgfa i gyfeillgarwch goroesi apocalypse gyda ffrind; o fyfyrdodau chwerwfelys ar yr amser a dreuliwyd gyda rhiant i'r llawenydd o ddod yn ôl at ein gilydd ar ôl bod ar wahân am gyfnod rhy hir. Mae pob un o'r 12 ffilm fer hyn yn portreadu rhywbeth agos-atoch a chyfnewidiadwy.

A little something for all the worried souls.
 • Year
  2020
 • Runtime
  01:00
 • Country
  Germany
 • Director
  Irina Rubina
 • Producer
  Irina Rubina
 • Animator
  Irina Rubina