Expired April 16, 2022 5:00 PM
Already unlocked? for access

Since the early days of Silent/Cinema, stories have been told using a mixture of visuals and music cues, captivating audiences with glances shared between characters, dramatic cuts, intimate close-ups and slapstick comedy. 


These nine hand-picked shorts are a masterclass in pure visual storytelling – none of them has any dialogue, but each one says a lot. Fall into dreamy summer memories, slip into parallel worlds, and sail away on a surreal cruise. These films will enchant and immerse you, delight and enlighten you, all without saying a word.


Please fill out our feedback form here it really helps us plan all our events!


Ers dyddiau cynnar Sinema/Tawel, adroddwyd storïau gan ddefnyddio cymysgedd o giwiau gweledol a cherddoriaeth, gan swyno cynulleidfaoedd gyda chipolwg yn cael ei rannu rhwng cymeriadau, toriadau dramatig, agosrwydd mynwesol a chomedi slapstic.


Mae’r naw ffilm fer hyn sydd wedi’u dewis â llaw yn ddosbarth meistr mewn adrodd storïau gweledol pur – nid oes gan yr un ohonynt unrhyw ddeialog, ond mae pob un yn dweud llawer. Ymollyngwch i atgofion haf breuddwydiol, llithro i fydoedd cyfochrog, a hwylio i ffwrdd ar fordaith swreal. Bydd y ffilmiau hyn yn eich cyfareddu ac yn eich trochi, yn eich swyno ac yn eich goleuo, i gyd heb ddweud gair.

A dangerous intruder gives Pilar the chance to discover the wild animal within and the means to escape the post-apocalyptic village she lives in.

 • Year
  2020
 • Runtime
  09:22
 • Country
  Netherlands
 • Director
  Yngwie Boley, J.J. Epping, Diana van Houten