Expired April 24, 2022 10:45 PM
Already unlocked? for access

Join Scripts Out Loud as they perform a children’s animation script LIVE!


Watch as a children’s animation scriptwriter sees their new work performed live by professional voice actors, under the voice-directing skills of director Barry Purves, and the watchful producer’s eye of Jon Rennie, Managing Director of Cloth Cat Animation. It’s a high-speed creative roller-coaster that’ll leave you amazed (and amused) at the talent on all sides of the animation equation. 


Scripts Out Loud will also be offering short 1-2-1 workshops throughout the day, giving writers the opportunity to see their work performed before their very eyes! It’s an exciting chance to see characters develop in real-time while actors play with them. More info here.


Find out more about Scripts Out Loud on their website www.scriptsoutloud.com.


Adv 12+


Please fill out our feedback form here it really helps us plan all our events!Ymunwch â Scripts Out Loud wrth iddynt berfformio sgript animeiddio plant YN FYW!


Gwyliwch wrth i sgriptiwr animeiddio i blant weld eu gwaith newydd yn cael ei berfformio’n fyw gan actorion llais proffesiynol, o dan sgiliau cyfarwyddo llais y cyfarwyddwr Barry Purves, a llygad gwyliadwrus y cynhyrchydd Jon Rennie, Rheolwr Gyfarwyddwr Cloth Cat Animation. Mae’n chwyrligwgan creadigol cyflym lle cewch ei rhyfeddu (a’ch difyrru) at y dalent ar bob ochr i’r hafaliad animeiddio.


Bydd Scripts Out Loud hefyd yn cynnig gweithdai byr un i un drwy gydol y dydd, gan roi cyfle i awduron weld eu gwaith yn cael ei berfformio o flaen eu llygaid! Mae’n gyfle cyffrous i weld cymeriadau’n datblygu mewn amser real tra bod actorion yn chwarae gyda nhw.


Dysgwch fwy am Scripts Out Loud ar eu gwefan www.scriptsoutloud.com

Recording of Scripts Out Loud Event.

  • Language
    English