Expired April 24, 2022 10:45 PM
Already unlocked? for access

You’ve probably heard the work of Skillbard Studio, even if you haven’t heard their name yet.


This small team of composers and sound designers have worked across everything from animated shorts by the likes of Sophie Koko Gate, Rory Waudby-Tolley, Sean Buckelew, Joe Bichard and Diana Gradinaru, to video games, to the music on your Spotify Wrapped. 


In this Masterclass, the Skillbard team will explain their experiences, inspirations and processes when making sound blend seamlessly with animation.


Adv 12+


Please fill out our feedback form here it really helps us plan all our events!


Mae’n debyg eich bod wedi clywed am waith Skillbard Studio, hyd yn oed os nad ydych wedi clywed eu henw eto.


Mae’r tîm bach hwn o gyfansoddwyr a dylunwyr sain wedi gweithio ar draws popeth o ffilmiau byr wedi’u hanimeiddio gan rai fel Sophie Koko Gate, Rory Waudby-Tolley, Sean Buckelew, Joe Bichard a Diana Gradinaru, i gemau fideo, i’r gerddoriaeth ar eich Spotify Wrapped.


Yn y Dosbarth Meistr hwn, bydd tîm Skillbard yn egluro eu profiadau, eu hysbrydoliaeth a’u prosesau wrth wneud i sain asio’n ddi-dor ag animeiddiad.

Recording of Sound and Music Masterclass with Skillbard.