Cardiff Animation Festival 2022

Clwstwr, RIFA and CAF present: Animation and the Climate Emergency

Expired April 24, 2022 10:45 PM
Already unlocked? for access

Clwstwr and Cardiff Animation Festival are joining forces with the Arts and Humanities Research Council’s (AHRC) Research in Film Awards (RIFA) for an afternoon of screenings, talks, networking and an interactive panel on environmental sustainability in the media industry. 

 

The sessions are an opportunity to be inspired by content and films which are already raising awareness and advocating for change, as well as participate in discussions about ways in which the climate emergency can be communicated to different audiences using animation.  

 

From animators to content commissioners, academic researchers to production researchers – we'd love to welcome you along for an afternoon of changemaking thinking.  


Please fill out our feedback form here it really helps us plan all our events!


Mae Clwstwr a Gŵyl Animeiddio Caerdydd yn ymuno â Research in Film Awards (RIFA) Cyngor Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau (AHRC) am brynhawn o ddangosiadau, sgyrsiau, gweithdy, a rhwydweithio ar gynaliadwyedd amgylcheddol yn y diwydiant cyfryngau.

 

Mae’r sesiynau’n gyfle i gael eich ysbrydoli gan gynnwys a ffilmiau sydd eisoes yn codi ymwybyddiaeth ac yn eiriol dros newid, yn ogystal â chymryd rhan mewn trafodaethau am ffyrdd y gellir cyfathrebu’r argyfwng hinsawdd i wahanol gynulleidfaoedd gan ddefnyddio animeiddio.

 

O animeiddwyr i gomisiynwyr cynnwys, ymchwilwyr academaidd i ymchwilwyr cynhyrchu - byddem wrth ein bodd yn eich croesawu am brynhawn o feddwl am newid.

Recorded Clwstwr, RIFA and CAF present: Animation and the Climate Emergency