CAF & CTIAF Collaborative Festival

Telling African Stories on the Global Stage; Q+A with Lesego Vorster

Enter the livestream and chat at any time
Stream began April 17, 2021 1:00 PM UTC
Already unlocked? for access

Authentically diverse content that resonates with audiences is key to a studio’s long term success. Audiences are hungry for content which celebrates individual cultures set against the backdrop of the universal ties that bind us.


Filmmaker Lesego Vorster discusses the challenges of creating African specific stories while remaining accessible to global audiences. In conversation with Producer, Dianne Makings, they’ll share several personal projects that they hope will achieve that.


This event is available to join internationally.

Please fill out our feedback form to help support future events, thank you!


Mae cynnwys gwirioneddol amrywiol sy'n greu argraff ar gynulleidfaoedd yn allweddol i lwyddiant hirdymor stiwdio. Mae cynulleidfaoedd yn ysu am gynnwys sy'n dathlu diwylliannau unigol wedi’u gosod yng nghyd-destun y cysylltiadau cyffredinol sy'n ein dwyn ni ynghyd.


Bydd y gwneithuriwr ffilimau Lesego Vorster yn trafod heriau creu straeon Affricanaidd penodol tra'n parhau i fod yn hygyrch i gynulleidfaoedd byd-eang. Mewn sgwrs â'r cynhyrchydd Dianne Makings, byddant yn rhannu nifer o brosiectau personol maent yn gobeithio y byddant yn cyflawni hynny.