DocPoint –Helsinki Documentary Film Fest

Lasikatto / It's Raining Women

Expired February 6, 2022 9:59 PM
Already unlocked? for access
Protected ContentThis content can only be viewed in authorized regions: Finland, Åland Islands.

Tämä näytös sisältää Q&A:n ohjaajan kanssa. This screening includes a Q&A with the director.


”Et ole tietoinen siitä, ennen kuin osut siihen.” 


Mari Soppelan dokumentti suuntaa katseensa lasikattoihin, metaforaan työelämän näkymättömistä raja-aidoista. Puhe lasikatoista liitetään usein naisten mahdollisuuksiin kovapalkkaisiin johtajien pesteihin, mutta dokumentti kytkeytyy laajemmin työelämän rakenteellisiin ongelmiin naisten näkökulmasta käsin. Lasikatot ovat pitkiä oikeudenkäyntejä tasavertaisesta palkkauksesta, jatkuvaa oman osaamisen todistamista ja 85 sentin euroja. Aihetta ei voi olla tarkastelematta ilman intersektionaalisia risteytymiä: toisten näkymättömät lasikatot ovat toisille vankkaa betonia. 


Lasikatto osoittaa työelämän tilastojen todellisia vaikutuksia naisten elämissä ympäri maailman ja muistuttaa, ettei juridinen tasavertaisuus takaa vielä tasa-arvoa. Taustalla vaikuttavien syvään juurtuneiden asenteiden ja kirjoittamattomien sääntöjen purkaminen vaatii sukupolvien mittaisen työn.


Dokumentti seuraa kipeitä osumia lasikattoihin ja niistä läpi, mutta ei maalaile yksilön sankaritarinoita patriarkaatin ikeessä. Lasikattoja ei rikota yksin taikka oman voitontavoittelun nimissä, vaan tasa-arvon puolesta taisteleminen vaatii joukkovoimaa. Viiden vuoden aikana kuvattu dokumentti sijoittuu mielenkiintoiseen risteyskohtaan pandemian alussa ja sitä edeltäneinä vuosina. Koronapandemian vaikutukset työelämään ovat kurittaneet erityisesti naisia matalapalkkaisilla aloilla, ja tilastot työelämän tasa-arvosta ovat synkenneet voimakkaalla tahdilla. Taistelu tarvitsee jokaisen puolelleen. 


Martta Tuppurainen


-----------------


”You are unaware of it before you hit it.”


The documentary by Mari Soppela focuses on glass ceilings, a metaphor for the invisible borders between men and women in work life. Talk about glass ceilings is usually associated with women's opportunities to advance to well paid managerial positions, but the documentary connects itself more broadly to the structural problems of work life from women's perspective. Glass ceilings are long trials about equal pay, having to continually prove one’s skills, and 85-cent euros. The topic cannot be handled without intersectional crossings: what are invisible glass ceilings for some, are solid concrete for others.


It’s Raining Women shows the impact of work life statistics on women's lives throughout the world and reminds us that juridical equality does not guarantee societal equality. The demolition of deeply rooted attitudes and unwritten rules needs work to be done throughout generations.


The documentary follows painful hits to glass ceilings and through them but does not paint heroic tales of individuals under the patriarchy. Glass ceilings are not to be broken alone or for one’s own gain, as the fight for equality demands the power of the people. The documentary, which was filmed during a five-year period, is set in the fascinating crossroads in the beginning of the COVID-19 pandemic and the years before. The pandemic's effects on working life have especially hurt women in low-paid jobs, and the statistics of the equality of working life have become more gloomy at a fast pace. This is a battle, which needs everyone to take part.


Martta Tuppurainen (translated by Elina Huttunen)

 • Year
  2022
 • Runtime
  86 minutes
 • Language
  English, Finnish, French, Estonian, Polish, Japanese, German, Dutch
 • Country
  Finland, Iceland, Netherlands
 • Rating
  K7
 • Note
  Englanninkieliset tekstitykset/English subtitles
 • Director
  Mari Soppela
 • Screenwriter
  Mari Soppela
 • Producer
  Mari Soppela
 • Cinematographer
  Mari Soppela
 • Editor
  Mari Soppela, Hrafnhildur Gunnarsdóttir
 • Composer
  Leo Anemaet
 • Sound Design
  Leo Anemaet