Iris Prize LGBT+ Film Festival 2021

Resilience

Expired October 31, 2021 11:45 PM
Already unlocked? for access
The films in this programme are eligible for the Co-op Audience Award. Unlock this programme to cast your vote.
Protected ContentThis content can only be viewed in authorized regions: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.

A poetic proclamation of lesbian identity, a moving documentary portrait of an estranged son, a heartbroken divorcee finding happiness, a story of hope and pride on the war-torn streets of Tripoli, and two young men from one of the tougher parts of London experiencing an all-too-brief moment of intimacy. These five short films are for those who survive and thrive, whatever the circumstances. 

Datganiad barddonol o hunaniaeth lesbiaidd, portread dogfennol teimladwy o fab sydd wedi ymddieithrio, person torcalonnus sydd wedi ysgaru yn dod o hyd i hapusrwydd, stori o obaith a balchder ar strydoedd Tripoli a rwygwyd gan y rhyfel, a dau ddyn ifanc o un o rannau anoddaf Llundain yn profi eiliad o agosatrwydd. Mae'r pum ffilm fer hyn ar gyfer y rhai sy'n goroesi ac yn ffynnu, beth bynnag fo'r amgylchiadau. 

Written by British-Syrian writer Lisa Luxx, Lesbian is a poem about the word itself and the decades of toxic connotations it’s acquired. Adapted into a film by Rosemary Baker and featuring a cast of real queer women this is a fierce call to arms to reclaim it. Lesbian is shortlisted for both the International and Best British prizes.


Wedi'i hysgrifennu gan yr awdur Prydeinig-Syriaidd Lisa Luxx, mae Lesbian yn gerdd am y gair ei hun a'r degawdau o gynodiadau gwenwynig y mae wedi'i ddenu. Wedi'i haddasu mewn i ffilm gan Rosemary Baker ac yn cynnwys cast o ferched queer go iawn, mae hon yn alwad ffyrnig i’r frwydr i'w hadennill. Mae Lesbian ar y rhestr fer ar gyfer y gwobrau Rhyngwladol a Gorau Ym Mhrydain.

 • Year
  2020
 • Runtime
  5 minutes
 • Language
  English
 • Country
  UK
 • Director
  Rosemary Baker