Iris Prize LGBT+ Film Festival 2021

City of Night

Expired October 31, 2021 11:45 PM
Already unlocked? for access
The films in this programme are eligible for the Co-op Audience Award. Unlock this programme to cast your vote.
Protected ContentThis content can only be viewed in authorized regions: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.

A sex worker and a drug dealer form an unusual partnership. A young man, new in town, wanders its dangerous streets, searching for his date. A couple hook up in bar and take a tense cab ride across 1980s New York. A young couple invite a stranger to their apartment and then their bed. These are hard-hitting, uncompromising stories, dealing with themes of violence, sexual exploitation, racism, and desire.


Mae gweithiwr rhyw a deliwr cyffuriau yn ffurfio partneriaeth anarferol. Mae dyn ifanc, newydd i’r dref, yn crwydro’r strydoedd peryglus, yn chwilio am ei ddêt. Mae cwpl yn cwrdd mewn bar ac yn mynd ar daith ddirdynnol mewn tacsi ar draws Efrog Newydd yr 1980au. Mae cwpl ifanc yn gwahodd dieithryn i'w fflat ac yna i'w gwely. 

Mae'r rhain yn straeon trawiadol, digyfaddawd, yn delio â themâu trais, ecsbloetio rhywiol, hiliaeth a chwant. 

Drug dealer Dewy becomes guardian angel to a lonely sex worker, Rika, when she interrupts a disturbing situation between her and their mutual client. Dewy soon becomes her driver, taking Rika safely to and from her clients, their partnership evolving into something more intimate, until a traumatic incident puts their relationship to the test.


Daw'r deliwr cyffuriau Dewy yn angel gwarcheidiol i’r gweithiwr rhyw unig, Rika, pan fydd yn torri ar draws sefyllfa annifyr rhyngddi hi a'u cyd-gleient. Yn fuan iawn daw Dewy yn yrrwr iddi, gan fynd â Rika yn ddiogel at ac oddi wrth ei chleientiaid, gan ddatblygu eu partneriaeth yn rhywbeth mwy agos atoch, nes bod digwyddiad trawmatig yn rhoi eu perthynas ar brawf.

 • Year
  2020
 • Runtime
  23 minutes
 • Language
  Dutch
 • Country
  Netherlands
 • Director
  Liza Koifman