Iris Prize LGBT+ Film Festival 2021

Trans Power!

Expired October 31, 2021 11:45 PM
Already unlocked? for access
The films in this programme are eligible for the Co-op Audience Award. Unlock this programme to cast your vote.
Protected ContentThis content can only be viewed in authorized regions: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.

In God’s Daughter Dances, a transgender dancer faces the prospect of national service in the army, while in De La Terreur, Mes Soeurs, gloomy Goth Kathoum and her friends embark on a candy-coloured fantasy of revenge. The films in this double bill address the cruelty and prejudice many Trans people face each day, but ultimately they are uplifting, occasionally outrageous tales of triumph, and a cinematic two-fingered salute to the transphobes!


Yn God’s Daughter Dances, mae dawnsiwr trawsryweddol yn wynebu gwasanaeth cenedlaethol yn y fyddin, tra yn De La Terreur, Mes Soeurs, mae’r Goth Kalthoum a’i ffrindiau yn cychwyn ar ffantasi dial lliw candi. Mae'r ffilmiau yn y rhaglen ddwbl hon yn mynd i'r afael â'r creulondeb a'r rhagfarn y mae llawer o bobl Draws yn eu hwynebu bob dydd, ond yn y pen draw maent yn straeon dyrchafol, gwarthus o bryd i'w gilydd, ac yn saliwt ddwy-fys sinematig i'r trawsffobau! 

Gathered in a late night café, sipping cocktails and suffering the patronising “compliments” of strangers, Kalthoum and her friends enter a candy-coloured fantasy of revenge. In the spirit of John Waters, De La Terreur, Mes Soeurs is a visual feast, and a funny, provocative tale of Trans vengeance!


Wrth ymgasglu mewn caffi hwyr y nos, yn sipian coctels ac yn dioddef “canmoliaeth” nawddoglyd dieithriaid, mae Kalthoum a'i ffrindiau'n dechrau ffantasi dial lliw candi. Yn ysbryd John Waters, mae De La Terreur, Mes Soeurs yn wledd weledol, ac yn stori ddoniol, bryfoclyd am ddialedd Traws!

 • Year
  2019
 • Runtime
  28 minutes
 • Language
  French
 • Country
  France
 • Director
  Alexis Langlois