Expired November 1, 2023 12:00 AM
Already unlocked? for access
This virtual screening is eligible for Co-op audience award! Unlock it to cast your vote.
Protected ContentThis content can only be viewed in authorized regions: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.

An emotional car journey that leaves us wanting more; a retiring drag artist's rollercoaster last performance; an ageing man exploring a new connection; and reunited lovers on an adventure. This programme highlights the importance of telling stories of older LGBTQ+ people.


Taith car emosiynol sy'n ein gadael ni eisiau mwy; perfformiad anhygoel olaf artist drag sydd ar fin ymddeol; dyn sy'n heneiddio yn archwilio cysylltiad newydd; a stori am hen gariadon ar antur. Mae'r rhaglen hon yn tynnu sylw at bwysigrwydd adrodd straeon pobl LHDTQ+ hŷn.

Howard drives his partner Joseph to hospital to undergo a high-risk operation, and the intimacy of the car, alongside a long forgotten mix tape, sees the masculinity of their forty year relationship start to yield. 


Mae Howard yn gyrru ei bartner Joseph i'r ysbyty i gael llawdriniaeth risg uchel, ac mae agosatrwydd y car, ynghyd â thâp cymysgedd hir-anghofiedig, yn gweld gwrywdod eu perthynas ddeugain mlynedd yn dechrau esgor.

 • Year
  2023
 • Runtime
  9 minutes
 • Language
  English
 • Country
  United Kingdom
 • Director
  Thom Petty
 • Producer
  Margaret Milner Schmueck