WOW Film Festival - EcoSinema

The Fairytale of Water - Q&A

After unlocking, access instructions sent via email
Stream began September 19, 2021 5:00 PM UTC
Already unlocked? for access
£0After unlocking, you will be provided instructions to access this content externally. Need help?

This is a recording of the live Q&A only. To see the actual film, please click here.

 

Beneath the west Welsh waters are stories - flood myths - that tell of a time when you could walk across Cardigan Bay to Ireland. Above the sea are forgotten fairytales that tell of dreamers who built utopian lands, old ladies who made love potions with well water, and rivers who were seen as people. Using old methods of visual storytelling that gave rise to the fledgling film industry, filmmaker and sound artist Jacob Whittaker and storyteller and illustrator Peter Stevenson take a journey through time to hear these lost voices in the water. Specially commissioned for WOW, premiering globally September 19th - 26th.


O dan ddyfroedd gorllewin Cymru mae ‘na straeon - chwedlau am lifogydd - sy'n adrodd hanes adeg pan allech chi gerdded ar draws Bae Aberteifi i Iwerddon. Uwchben y tonnau, mae ‘na straeon tylwyth teg anghofiedig sy'n sôn am freuddwydwyr a oedd yn llunio tiroedd paradwysaidd, hen wragedd a oedd yn creu diodydd cariad gyda dŵr ffynnon, ac afonydd a oedd yn cael eu hystyried yn bobl. Gan ddefnyddio hen ddulliau o chwedleua gweledol a arweiniodd at ddechreuadau’r diwydiant ffilm, mae'r gwneuthurwr ffilmiau a'r artist sain Jacob Whittaker a'r chwedleuwr a'r darlunydd Peter Stevenson yn mynd ar daith trwy amser i glywed y lleisiau colledig hyn yn y dŵr. Comisiynwyd yn arbennig ar gyfer WOW.