After unlocking, access instructions sent via email
Stream began September 18, 2021 11:00 PM UTC
Already unlocked? for access
£0After unlocking, you will be provided instructions to access this content externally. Need help?

Flow is conceived, directed and performed by Clare Parry-Jones. It follows Clare’s creative response to her experiences of child loss, through paper art, performance and poetry. At the heart of Flow is water, in which we begin life, and which gives life to the paper bodies, connecting us to our ancestors and descendants, and the element of water both within and without us.

 

Credits:

Siôn Marshall-Waters - camera

AcouChristo - sound

Rufus Mufasa - Welsh poetry and translation

Clare Parry-Jones - English poetry

Helen Malia - willow boat sculpture

 

Flow was made possible through the Arts Council of Wales Stabilisation Fund for Individuals.

 

Running time: 22 mins

 

2021, WalesFfrwyth ddychymyg Clare Parry-Jones yw Llif, ac mae hi hefyd yn ei chyfarwyddo ac yn perfformio ynddi. Mae’n dilyn ymateb creadigol Clare i’w phrofiadau o golli plant, trwy greu celf bapur, perfformiad a barddoniaeth. Wrth wraidd Llif mae dŵr, lle yr ydym yn dechrau bywyd, ac sy'n rhoi bywyd i'r cyrff papur, gan ein cysylltu â'n cyndeidiau a'n disgynyddion, a'r elfen o ddŵr ynom ac o’n cwmpas.


Cydnabyddiaethau:

Siôn Marshall-Waters - camera

AcouChristo - sain

Rufus Mufasa – Barddoniaeth Cymraeg a chyfieithu 

Clare Parry-Jones – Barddoniaeth Saesneg

Helen Malia – cerflun o gwch helyg

 

Galluogwyd llif drwy Gronfa Ymsefydlogi i Unigolion Cyngor Celfyddydau Cymru.

Amser rhedeg: 22 munud

 

2021, Cymru