After unlocking, access instructions sent via email
Stream began March 13, 2021 2:00 PM UTC
Already unlocked? for access
£0After unlocking, you will be provided instructions to access this content externally. Need help?


Saturday 13 March

Dress Up! Creative Workshop with Chie Arai


It’s time to get creative! In this Zoom workshop, Japanese animator and illustrator Chie Arai will show us how to draw a girl in a kimono. Then it’s your turn to show us your country’s own traditional dress. For all ages.


Please have these items: papers, pencils, pens, coloring pencils, things you need for the drawing (only the things you can get hold of).

 

During the workshop the audience will have a chance to show their works to Chie however we will record this event. So only show if you are happy to be recorded.


View the recording here: https://youtu.be/VFwTJ4i29GUGwisgwch Lan! Gweithdy Creadigol gyda Chie Arai

Dydd Sadwrn 13 Mawrth, 2pm


Mae'n bryd bod yn greadigol! Yn y gweithdy Zoom hwn, bydd Chie Arai yr animeiddiwr a'r darlunydd o Japan yn dangos i ni sut i dynnu llun merch mewn kimono. Yna, eich tro chi ydyw i ddangos gwisg draddodiadol eich gwlad eich hun i ni. Hwyl a sbri teuluol i bob oed.

 

Sicrhewch fod yr eitemau hyn gennych: papurau, pensiliau, beiros, pensiliau lliwio, pethau sydd eu hangen arnoch ar gyfer y llun (dim ond y pethau y gallwch gael gafael arnynt).

 

Yn ystod y gweithdy bydd y gynulleidfa yn cael cyfle i ddangos eu darnau gwaith i Chie, ond byddwn yn recordio'r digwyddiad hwn. Felly croeso i chi ddangos eich gwaith os ydych chi'n hapus i gael eich recordio.


Gwyliwch y gweithdy yma: https://youtu.be/VFwTJ4i29GU