Expired March 3, 2022 11:59 PM
Already unlocked? for access
This virtual screening is eligible for audience awards! Unlock it to cast your vote.
Protected ContentThis content can only be viewed in authorized regions: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Jersey, Guernsey.

A sharp, sympathetic story of self-discovery set amongst a group of teenagers in contemporary Ukraine. While waiting to graduate, quiet non-conformist Masha hangs out with her best friends, goofs around with her classmates, parties, and falls in love. This sensitively embraces the hesitant vulnerability of teenage life, its social anxiety and the terrifying vastness of the future. Universal, accessible and convincing, the film cleverly blends in interviews with the young actors, giving another layer of authenticity to its reflections on the terrors, tears and tenderness of teenage life.


“Contemplative, naturalistic, and compassionate filmmaking . . . a little film festival gem“ One Room With A View


“It’s as universal as it gets. Stop-Zemlia explores the realm of teenagers in the contemporary world with sensitive and intriguing insight.” Flickfeast


Berlin International Film Festival Crystal Bear of the Youth Jury


--


Stori finiog, sympathetig o hunanddarganfod wedi'i gosod ymhlith grŵp o bobl ifanc yn eu harddegau yn yr Wcrain gyfoes. Wrth aros i raddio, mae’r Masha tawel anghydffurfiol yn treulio amser gyda'i ffrindiau gorau, yn chwarae o gwmpas gyda'i chyd-ddisgyblion, yn cymdeithasu, ac yn syrthio mewn cariad. Mae’r ffilm hon yn mynd i’r afael mewn modd sensitif â bregusrwydd petrusgar bywyd pobl ifanc, y pryder cymdeithasol sydd ynghlwm a helaethrwydd dychrynllyd y dyfodol. Mae’r ffilm yn ddeniadol, yn hynaws ac yn argyhoeddiadol, ac mewn modd celfydd mae’n cynnwys cyfweliadau â'r actorion ifanc gan roi haen arall o ddilysrwydd i'w myfyrdodau ar ofnau, dagrau a thynerwch bywyd pobl yn eu harddegau.


“Contemplative, naturalistic, and compassionate filmmaking . . . a little film festival gem“ One Room With A View

 

“It’s as universal as it gets. Stop-Zemlia explores the realm of teenagers in the contemporary world with sensitive and intriguing insight.” FlickfeastCrystal Bear y Beirniaid Ifanc Gŵyl Ffilm Ryngwladol Berlin


 • Year
  2020
 • Runtime
  122 minutes
 • Language
  Ukrainian
 • Country
  Ukraine
 • Premiere
  UK ONLINE PREMIERE
 • Rating
  15
 • Director
  Kateryna Gornostai
 • Cast
  Maria Fedorchenko, Yana Isaienko, Oleksandr Ivanov, Arsenii Markov