Expired March 3, 2022 11:59 PM
Already unlocked? for access
This virtual screening is eligible for audience awards! Unlock it to cast your vote.
Protected ContentThis content can only be viewed in authorized regions: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Jersey, Guernsey.

Based on a true story, this is entertaining and joyful viewing for the whole family. High up in the island’s central mountain range, Taiwan’s indigenous Bunun people preserve their ancient identity, language and culture. But their community is threatened when the village school faces closure. Hoping to change the government’s mind, a PE teacher who knows nothing about music volunteers as choir leader and enters the kids into a national contest. But can they compete with the polished city kids? Or is finding their own voice more important?


--


Dyma i chi ffilm ddifyr a llawen i'r teulu cyfan sy’n seiliedig ar stori wir. Yn uchel yn y mynyddoedd yng nghanolog yr ynys, mae’r Bunun, pobl frodorol Taiwan yn diogelu eu hunaniaeth, iaith a diwylliant hynafol. Ond mae eu cymuned dan fygythiad pan mae ysgol y pentref yn wynebu cael ei chau. Gan obeithio newid meddwl y llywodraeth, mae athro Addysg Gorfforol sy'n deall dim am gerddoriaeth yn gwirfoddoli fel arweinydd côr a chyn hir mae’r plant yn cymryd rhan mewn cystadleuaeth genedlaethol. Ond a allant gystadlu yn erbyn plant graenus y ddinas? Neu a yw dod o hyd i'w llais eu hunain yn bwysicach?


 • Year
  2021
 • Runtime
  113 minutes
 • Language
  Chinese
 • Country
  Taiwan
 • Rating
  U
 • Director
  Chih Lin Yang