Expired March 3, 2022 11:59 PM
Already unlocked? for access
This virtual screening is eligible for audience awards! Unlock it to cast your vote.
Protected ContentThis content can only be viewed in authorized regions: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Jersey, Guernsey.

Memory & Identity

Through revisiting old photographs, videos and letters, these filmmakers have rekindled suppressed memories to invite an exploration of their identity, ancestry and relationship with the past.


Cof a Hunaniaeth

Trwy gyfeirio at hen ffotograffau, fideos a llythyrau, mae'r gwneuthurwyr ffilm hyn wedi aildanio atgofion cuddiedig i ennyn archwiliad o'u hunaniaeth, eu hachau a'u perthynas â'r gorffennol.

Nearly 10 years after the beginning of the Syrian revolution, three exiled activists reunite on a theatre stage in Paris. Director Rami Farah confronts the three men with their own harrowing protest footage, evoking a collective memory of life under the regime. By rekindling a traumatic past, Farah offers these citizen journalists a say in how their story is presented. Grieving the friends and country they have lost, they implore the world to bear witness and never forget what happened there... yet for them, the eternal question remains: How do you survive? By remembering or by forgetting? 


“a personal, powerful and thought-provoking interrogation” Wendy Ide, Screen Daily


--


Bron i 10 mlynedd ar ôl dechrau’r chwyldro yn Syria, mae tri ymgyrchwr sydd wedi’u halltudio yn aduno ar lwyfan theatr ym Mharis. Mae'r cyfarwyddwr Rami Farah yn dangos y dynion eu ffilmiau protest dirdynnol nhw eu hunain, gan ddwyn i gof atgofion cyfunol o fywyd o dan y gyfundrefn. Trwy ailgynnau gorffennol trawmatig, mae Farah yn cynnig llais i'r dinasyddion a newyddiadurwyr hyn o ran y modd y caiff eu stori ei chyflwyno. Maen nhw’n galaru am eu gwlad ac am y ffrindiau maen nhw wedi’u colli, ac maen nhw’n erfyn ar y byd i fod yn dyst a byth i anghofio beth ddigwyddodd yno... eto iddyn nhw, erys y cwestiwn tragwyddol: Sut ydych chi'n goroesi? Trwy gofio neu drwy anghofio?

 • Year
  2021
 • Runtime
  90 minutes
 • Country
  Denmark, France, Palestine
 • Director
  Rami Farah