Expired March 13, 2022 11:59 PM
Already unlocked? for access
This virtual screening is eligible for audience awards! Unlock it to cast your vote.
Protected ContentThis content can only be viewed in authorized regions: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Jersey, Guernsey.

When Danish-Nigerian director Jide Tom Akinleminu wants to document his father's life in Nigeria - a fundamental lie is discovered. His father has a second family, whom he has kept a secret from his Danish wife over thirty years of long-distance marriage. Through home videos, letters and interviews Jide tells a multi-layered story that sensitively works through the conflicts of African-European marriage. The result is a contemplative, mosaiced portrait of different generations and cultures in which diverse ideas of love, relationships and identity collide.


--


Pan mae’r cyfarwyddwr Danaidd-Nigeraidd Jide Tom Akinleminu eisiau dogfennu bywyd ei dad yn Nigeria - caiff celwydd sylfaenol ei ddarganfod. Mae gan ei dad ail deulu, ac mae wedi ei gadw’n gyfrinach rhag ei wraig yn Nenmarc yn ystod eu priodas hirbell am dros ddeng mlynedd ar hugain. Trwy fideos cartref, llythyrau a chyfweliadau mae Jide yn adrodd stori aml-haenog sy'n ymdrin yn sensitif â chroestyniadau priodas Affricanaidd-Ewropeaidd. Y canlyniad yw portread myfyriol, mosaig o wahanol genedlaethau a diwylliannau lle mae amrywiaeth eang o syniadau am gariad, perthnasoedd a hunaniaeth yn gwrthdaro.


 • Runtime
  110 minutes
 • Language
  German
 • Country
  Germany
 • Director
  Jide Tom Akinleminu