Expired March 31, 2024 10:59 PM
Already unlocked? for access
This virtual screening is eligible for audience awards! Unlock it to cast your vote.
Protected ContentThis content can only be viewed in authorized regions: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Jersey, Guernsey.

In the heart of Eastern Serbia Dragan Markovic, a seasoned miner with a destiny entwined in ancient dragon-hunting traditions, delves into the depths of the unknown. His sister, Desa, is determined to carry on her late husband's fight for the rights of the mine-worker families.


As the echoes of both tradition and modernity reverberate through their lives, the Markovic family endeavours to safeguard their heritage, navigating a delicate balance between the mystical and the industrial. Will they be the last of the dragon hunters, or will they forge a new legacy that transcends the boundaries of magic and industry?Yng nghanol Dwyrain Serbia mae Dragan Markovic, glöwr profiadol a’i dynged yn rhan annatod o draddodiadau hela dreigiau hynafol, yn treiddio i ddyfnderoedd yr anhysbys. Mae ei chwaer, Desa, yn benderfynol o barhau â brwydr ei diweddar ŵr dros hawliau teuluoedd y glowyr.


Wrth i adleisiau traddodiad a moderniaeth ill dau atseinio trwy eu bywydau, mae’r teulu Markovic yn ymdrechu i ddiogelu eu treftadaeth, gan lywio cydbwysedd cain rhwng y cyfriniol a'r diwydiannol. Ai nhw fydd yr olaf o’r helwyr dreigiau, neu a fyddan nhw’n creu etifeddiaeth newydd sy’n mynd y tu hwnt i ffiniau hud a diwydiant?

 • Year
  2023
 • Runtime
  77 minutes
 • Language
  Serbian, Romanian
 • Country
  Serbia
 • Subtitle Language
  English
 • Director
  Eluned Zoë Aiano, Alesandra Tatić
 • Producer
  Miloš Ljubomirović, Greta Rauleac
 • Cast
  Dragan Marković, Desa Buzejić, Cvele Marković
 • Editor
  Marija Kovačina, Eluned Zoë Aiano