Expired November 29, 2020 10:45 PM
Already unlocked? for access

Ineż għandha erbatax-il sena. Ineż il-Perfetta, hekk jgħidulha. L-isbaħ deskrizzjoni li wieħed jaspira għaliha. Jekk għandek erbatax, insomma. Ineż tfajla popolari, sabiħa, fuq tagħha, ribelluża, qaddisa, social media queen.


Ineż tisparixxi. Waqt il-Covid.


Dawk kollha fil-komunità tagħha f’daqqa waħda jsiru imħalfin. Kulħadd espert fuq Ineż. U minkejja li perfetta Ineż qatt ma kienet ... kulħadd donnu xtaqha tkun, b’xi mod, dak li hu perfett għalihom. U din l-istorja tistaqsi: x’jiġri meta bniedem huwa mistenni, u m’għandu l-ebda għażla ħlief, li jkun perfett?

 • Year
  2020
 • Runtime
  28 minutes
 • Language
  Maltese
 • Country
  Malta
 • Rating
  13+
 • Note
  Boom Mic: Nicholas Gambin Ħajr lil Lovin Malta u Keith Demicoli
 • Director
  Jean-Marc Cafa
 • Screenwriter
  Simone Spiteri
 • Producer
  Studio 18
 • Executive Producer
  Robyn Vella
 • Co-Producer
  ŻiguŻajg
 • Cast
  Mikhail Basmadjian: Spettur Kristjana Casha: Omm Ineż Matthew Dimech Genuis: Zep Martina Zammit: Shen Benjamin Abela: Max Adam Ryan: Lorry Leah Davies: Ineż Charlotte Formosa: Sarah (Kor) Marelaine Formosa: Mariah (Kor) Michael Farrugia: Malcolm (Kor) Daniel Formosa: Jamie (Kor) Denise Perini: Emma (Kor) Sean Azzopardi, Katrina Borg, Kristina Catania, Nicky Gambin, Robyn Vella: Testimonjanzi James Azzopardi Meli, Simone Spiteri: Pulizija Alex Weenink: Sieheb Max Elaine Saliba, Mark Mifsud, Lara Agius, Claudio Carta, Kurt Castillo, Francesca Fenech, and James Azzopardi Meli: Voice Over Artists Paula Cauchi: News Anchor for Lovin Daily Keith Demicoli: News Anchor for TVM
 • Cinematographer
  Sam Chetcuti
 • Editor
  Franco Rizzo
 • Production Design
  Ella Coppini, Julia Camilleri, Bradley Cachia