Enter the livestream and chat at any time
Stream began April 10, 2022 6:00 PM UTC
Already unlocked? for access

The CAF Awards ceremony celebrates everything you’ve seen during our four-day animation extravaganza!


Join us as we reveal the choices for the coveted CAF Awards – including Best Short Film, Best Micro Short, Best Student Film, Best Family Film (as voted for by the Into Film Cymru Youth Advisory Council), and the Audience Award (as voted for by YOU)!


Please fill out our feedback form here it really helps us plan all our events!


Mae seremoni Gwobrau CAF yn dathlu popeth rydych chi wedi'i weld yn ystod ein strafagansa animeiddio pedwar diwrnod!


Ymunwch â ni wrth i ni ddatgelu’r dewisiadau ar gyfer Gwobrau CAF – gan gynnwys y Ffilm Fer Orau, y Ffilm Fer Feicro Orau, y Ffilm Myfyriwr Gorau, y Ffilm Deulu Orau (fel y pleidleisiwyd drosti gan Gyngor Ymgynghorol Ieuenctid Into Film Cymru), a Gwobr y Gynulleidfa (fel y’i pleidleisiwyd gennych CHI)!