Cardiff Animation Festival 2022

Recorded Aardman Masterclass with Carmen Bromfield Mason

Expired February 10, 2024 11:45 PM
Already unlocked? for access

Join some of your favourite Aardman characters and delve into the world of a stop-motion animator with Carmen Bromfield Mason.


Carmen’s credits include Early Man (2018), A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon (2019), Wendell and Wild (in production), Robin Robin (2021) and Shaun the Sheep: The Flight Before Christmas (2021).


Carmen will take us behind the scenes of some of Aardman’s latest productions, and share her decade of experience of the stop-motion industry. What is it like to work on a well-loved franchise like Shaun the Sheep (and win a British Animation Award for directing an episode)? How much has the industry changed over the last 10 years? And how does someone become a stop-motion animator in the first place?


Please fill out our feedback form here it really helps us plan all our events!


Ymunwch â rhai o'ch hoff gymeriadau Aardman a threiddio i fyd animeiddiwr stop- symudiad gyda Carmen Bromfield Mason.


Mae credydau Carmen yn cynnwys Early Man (2018), A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon (2019), Wendell and Wild (yn cynhyrchu), Robin Robin (2021) a Shaun the Sheep: The Flight Before Christmas (2021).


Bydd Carmen yn mynd â ni y tu ôl i lenni rhai o gynyrchiadau diweddaraf Aardman, ac yn rhannu ei degawd o brofiad o’r diwydiant stop-symudiad. Sut brofiad yw gweithio ar fasnachfraint boblogaidd fel Shaun the Sheep (ac ennill Gwobr Animeiddio Prydain am gyfarwyddo pennod)? Faint mae'r diwydiant wedi newid dros y 10 mlynedd diwethaf? A sut mae rhywun yn dod yn animeiddiwr stop-symudiad yn y lle cyntaf?