Cardiff Animation Festival 2022

Screenskills presents: Circle Square Writing Masterclass

Expired April 24, 2022 10:45 PM
Already unlocked? for access

Circle Square is a new preschool animation showing on Channel 5’s Milkshake! Featuring Vanessa the dragon and a captivating cast of her neighbours, Circle Square celebrates different personalities coming together as one caring community.


In this masterclass for aspiring animation writers, we’ll be joined by head writer Myles McLeod, series writers Evgenia Golubeva and Dilpreet Kaur Walia, series director Greg McLeod, executive producer Helen Brunsdon and Kyle Jenkins, Executive Producer for Milkshake! Join them as they go behind the scenes on how to make a successful heart-warming show for children in the 21st century.


This event is supported by the ScreenSkills Animation Skills Fund with contributions from UK animation productions.


Please fill out our feedback form here it really helps us plan all our events!


Mae Circle Square yn animeiddiad cyn-ysgol newydd sy’n cael ei ddangos ar Milkshake! ar Channel 5. Yn cynnwys Vanessa’r ddraig a chast cyfareddol o’i chymdogion, mae Circle Square yn dathlu gwahanol bersonoliaethau yn dod at ei gilydd fel un gymuned ofalgar.


Yn y dosbarth meistr hwn ar gyfer darpar awduron animeiddio, bydd y prif awdur Myles McLeod, yr awduron cyfresi Evgenia Golubeva a Dilpreet Kaur Walia, cyfarwyddwr y gyfres Greg McLeod, y cynhyrchydd gweithredol Helen Brunsdon a Kyle Jenkins, Cynhyrchydd Gweithredol Milkshake! yn ymuno â ni. Ymunwch â nhw wrth iddynt fynd y tu ôl i'r llenni ar sut i wneud sioe twymgalon lwyddiannus i blant yr 21ain ganrif.


Cefnogir y digwyddiad hwn gan Gronfa Sgiliau Animeiddio ScreenSkills gyda chyfraniadau gan gynyrchiadau animeiddio yn y DU.

Recorded Screenskills presents: Circle Square Writing Masterclass