Unlock 11 films to stream instantly
Already unlocked? for access

Give as a gift

£3After unlocking, you'll have 41 hours 8 minutes to start watching. Once you begin, you'll have 48 hours to finish watching. Need help?

Join the Cardiff Animation Festival team with this screening full of enthralling Welsh shorts shown at Cardiff Animation events over the past 5 years. Here we explore a broad range of styles and stories from the murky waters of a new relationship to a mythical creature’s life cycle, the thoughts of young minds and a ranger venturing deeper into a mysterious forest. Witness what Welsh creativity brings to the landscape of animation, as they all construct new worlds in this exciting programme of shorts. Croeso i Gymru!


Ymunwch â thîm Gŵyl Animeiddio Caerdydd gyda'r sgrinio hwn sy’n llawn o ffilmiau byrion Cymreig a sgriniwyd yn nigwyddiadau Animeiddio Caerdydd dros y 5 mlynedd diwethaf. Yma rydym yn archwilio ystod eang o arddulliau a straeon, o ddyfroedd dryslyd perthynas newydd i gylch bywyd creadur chwedlonol, meddyliau pobl ifanc, a cheidwad sy’n mentro'n ddyfnach i goedwig ddirgel. Darganfyddwch yr hyn y mae creadigrwydd Cymru yn ei ddwyn i dirwedd animeiddio, wrth iddynt i gyd adeiladu bydoedd newydd yn y rhaglen gyffrous hon o ffilmiau byrion. Croeso i Gymru!


Please fill out our feedback form to help support future events, thank you!

Ranger Megan Patel must uncover the mystery surrounding her brother’s death. But following his footsteps, Megan discovers a darkness she might not escape.

 • Year
  2020
 • Runtime
  07:13
 • Language
  English
 • Country
  Denmark
 • Director
  Jennifer Alice Wright