Expired April 18, 2021 10:45 PM
Already unlocked? for access

Join the Cardiff Animation Festival team with this screening full of enthralling Welsh shorts shown at Cardiff Animation events over the past 5 years. Here we explore a broad range of styles and stories from the murky waters of a new relationship to a mythical creature’s life cycle, the thoughts of young minds and a ranger venturing deeper into a mysterious forest. Witness what Welsh creativity brings to the landscape of animation, as they all construct new worlds in this exciting programme of shorts. Croeso i Gymru!


Ymunwch â thîm Gŵyl Animeiddio Caerdydd gyda'r sgrinio hwn sy’n llawn o ffilmiau byrion Cymreig a sgriniwyd yn nigwyddiadau Animeiddio Caerdydd dros y 5 mlynedd diwethaf. Yma rydym yn archwilio ystod eang o arddulliau a straeon, o ddyfroedd dryslyd perthynas newydd i gylch bywyd creadur chwedlonol, meddyliau pobl ifanc, a cheidwad sy’n mentro'n ddyfnach i goedwig ddirgel. Darganfyddwch yr hyn y mae creadigrwydd Cymru yn ei ddwyn i dirwedd animeiddio, wrth iddynt i gyd adeiladu bydoedd newydd yn y rhaglen gyffrous hon o ffilmiau byrion. Croeso i Gymru!


Please fill out our feedback form to help support future events, thank you!

An ageing aristocrat finds himself with unexpected, and unwanted, company when he vomits up his doppelganger.

 • Year
  2018
 • Runtime
  05:10
 • Country
  United Kingdom
 • Director
  Tim Hawkins