CAF & CTIAF Collaborative Festival

Watch Party - CAF Animated Shorts

Expired April 13, 2021 7:30 PM
Already unlocked? for access

Join the Cardiff Animation Festival team with this screening full of enthralling Welsh shorts shown at Cardiff Animation events over the past 5 years. Here we explore a broad range of styles and stories from the murky waters of a new relationship to a mythical creature’s life cycle, the thoughts of young minds and a ranger venturing deeper into a mysterious forest. Witness what Welsh creativity brings to the landscape of animation, as they all construct new worlds in this exciting programme of shorts. Croeso i Gymru!


Ymunwch â thîm Gŵyl Animeiddio Caerdydd gyda'r sgrinio hwn sy’n llawn o ffilmiau byrion Cymreig a sgriniwyd yn nigwyddiadau Animeiddio Caerdydd dros y 5 mlynedd diwethaf. Yma rydym yn archwilio ystod eang o arddulliau a straeon, o ddyfroedd dryslyd perthynas newydd i gylch bywyd creadur chwedlonol, meddyliau pobl ifanc, a cheidwad sy’n mentro'n ddyfnach i goedwig ddirgel. Darganfyddwch yr hyn y mae creadigrwydd Cymru yn ei ddwyn i dirwedd animeiddio, wrth iddynt i gyd adeiladu bydoedd newydd yn y rhaglen gyffrous hon o ffilmiau byrion. Croeso i Gymru!


Please fill out our feedback form to help support future events, thank you!

Things of worth are often neglected in favour of that which is more immediately gratifying. Unfortunately, things that are neglected are often lost forever. The life of a misguided and intensely focused man, chronicled through his oral obsessions.

 • Year
  2015
 • Runtime
  06:00
 • Language
  English
 • Country
  United Kingdom, Hungary, United States
 • Director
  Daniel Gray, Tom Brown