Iris Prize LGBT+ Film Festival 2021

True Stories

Expired October 31, 2021 11:45 PM
Already unlocked? for access
The films in this programme are eligible for the Co-op Audience Award. Unlock this programme to cast your vote.
Protected ContentThis content can only be viewed in authorized regions: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.

In these documentary shorts we hear from those facing persecution in Tanzania, and a transgender reality star in Israel looking back on her moment in the spotlight. In films from Australia, a lesbian couple reminisce about a lifetime of love and activism, while a transgender pioneer describes his journey from child actress to body builder. All four are a powerful, enriching opportunity to understand the past and work towards a better future.


Yn y ffilmiau byrion dogfen hyn rydyn ni'n clywed gan y rhai sy'n wynebu erledigaeth yn Tanzania, a seren realiti trawsryweddol yn Israel sy’n edrych yn ôl ar ei munud yn y sbotolau. Mewn ffilmiau o Awstralia, mae cwpl lesbiaidd yn hel atgofion am oes o gariad ac actifiaeth, tra bod arloeswr trawsryweddol yn disgrifio ei daith o fod yn actores pan oedd yn blentyn i fod yn adeiladwr corff. Mae'r pedair yn gyfle pwerus, cyfoethog i ddeall y gorffennol a gweithio tuag at ddyfodol gwell. 

Told through the tales of Bobbie Nugent, ’A Big Life’ is a story of lesbians, gangsters, sex workers, travelling sideshows and one of the earlier chapters in Australia’s transgender history. After a brief career as a child actress Nugent was part of the butch and femme scene in the ’50s and ’60s, travelling through Asia performing as the World’s Strongest Woman, and returning to Australia in the 1970s to begin his transition.


Wedi’i hadrodd trwy straeon Bobbie Nugent, mae A Big Life yn stori am lesbiaid, giangsters, gweithwyr rhyw, stondinau teithiol, ac un o’r penodau cynharach yn hanes trawsryweddol Awstralia. Ar ôl gyrfa fer fel actores pan oedd yn blentyn, roedd Nugent yn rhan o’r scene bwtsh a femme yn y 50au a’r 60au, gan deithio trwy Asia yn perfformio fel Menyw Gryfaf y Byd, a dychwelyd i Awstralia yn y 70au i ddechrau ei gyfnod trawsnewid.

 • Year
  2021
 • Runtime
  15 minutes
 • Language
  English
 • Country
  Australia
 • Director
  Anna Brownfield