Iris Prize LGBT+ Film Festival 2021

Brief Encounters

Expired October 31, 2021 11:45 PM
Already unlocked? for access
The films in this programme are eligible for the Co-op Audience Award. Unlock this programme to cast your vote.
Protected ContentThis content can only be viewed in authorized regions: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.

Doorstep flirtation with a delivery guy, a toe-curling train station encounter between couples, the unusual meeting of a motorcyclist and a transgender performing artist, and a beautiful tale of burgeoning romance in India. With a surreptitious nod to the black and white movie written by gay actor and playwright Noel Coward, this programme is all about chance encounters, good, bad and simply awkward.


Fflyrtio ar y stepen ddrws gyda’r dyn post, cyfarfyddiad annifyr mewn gorsaf rhwng cyplau, cyfarfod anarferol rhwng beiciwr modur ac artist perfformio trawsryweddol, a stori hyfryd am ramant gynyddol yn India. Gyda nod llechwraidd i'r ffilm du a gwyn a ysgrifennwyd gan yr actor hoyw a'r dramodydd Noel Coward, mae'r rhaglen hon yn ymwneud â chyfarfyddiadau siawns, da, drwg a lletchwith.

Struggling with writer’s block after the death of a loved one, author Zeke experiences a mid-life sexual awakening with the arrival of a handsome delivery guy who brings him his regular order of sushi.


Yn brwydro â bloc ysgrifennwr ar ôl marwolaeth rhywun annwyl, mae'r awdur Zeke yn profi deffroad rhywiol canol oed gyda dyfodiad dyn post golygus sy'n dod â'i gludiad rheolaidd o swshi iddo.

 • Year
  2019
 • Runtime
  12 minutes
 • Language
  English
 • Country
  USA
 • Director
  Freddie Paull