Expired September 26, 2021 10:45 PM
Already unlocked? for access
This virtual screening is eligible for audience awards! Unlock it to cast your vote.
Protected ContentThis content can only be viewed in authorized regions: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Jersey, Guernsey.

An unexpected delight filmed in the city and waters of Beirut. With black smoke billowing in the distance, tangles of traffic jams and relentless noise, the only time salesman and part-time diving instructor Alain feels at peace is during those moments he spends in the incredible calm of the underwater world. Seeking escape, he takes decides to risk everything on a challenge that could be life-changing. Going beyond character study into character immersion, Arida combines realism, adrenalin, beautiful underwater photography, social commentary and a romantic sub-plot to great effect, building the suspense whilst taking us into Alain’s sensitive inner world. Look out for the magical encounter with a giant manta ray.


"The camerawork is spot-on throughout, . . . highlighting the way perception can be altered in a heartbeat" Eye for Film

 

Saad el-din Wahba Award for Best Arabic Film - Cairo International Film FestivalFfilm annisgwyl o hyfryd a ffilmiwyd yn ninas ac yn nyfroedd Beirut. Gyda mwg du yn llifo yn y pellter, rhesi o dagfeydd traffig a sŵn di-baid, yr unig bryd y mae’r gwerthwr a’r hyfforddwr deifio rhan-amser Alain yn teimlo heddwch yw yn ystod yr adegau hynny y mae'n treulio yn llonyddwch anhygoel y byd tanddwr. Yn chwilio am ddihangfa, mae'n penderfynu mentro popeth ar her a allai newid bywyd. Gan fynd y tu hwnt i astudio cymeriad i ymdrwytho yn ei gymeriad, mae Arida yn cyfuno realaeth, adrenalin, ffotograffiaeth tanddwr hardd, sylwebaeth gymdeithasol ac isblot rhamantus yn effeithiol iawn, gan adeiladu’r tyndra wrth fynd â ni i fyd mewnol sensitif Alain. Cadwch lygad allan am y cyfarfyddiad hudol â morgath neidiol enfawr.


 Gwobr Saad el-din Wahba ar gyfer y Ffilm Arabaidd Orau – Gŵyl Ffilm Ryngwladol Cairo

 • Year
  2020
 • Runtime
  78 minutes
 • Country
  Lebanon
 • Rating
  PG
 • Note
  Subtitled
 • Director
  Roy Arida