After unlocking, access instructions sent via email
Stream began March 19, 2021 6:45 PM UTC
Already unlocked? for access
£0After unlocking, you will be provided instructions to access this content externally. Need help?


6.45 pm Friday 19

 

 

An introduction to Les Saignantes by Rachael Langford, Professor of French and Francophone Studies and Pro Vice-Chancellor Dean of Humanities and Social Sciences at Oxford Brookes University.

Rachael researches African visual cultures, particularly photography and film, in the colonial and postcolonial periods in the areas that fell under French and Belgian rule in the colonial era.

Rachael has published, given public talks and taught students on a wide range of films by African directors.

 

 

Schedule for the evening will be

 

6.45pm          Gender, film genre and Jean-Pierre Bekolo's Les Saignantes

 

7.00              Watch Les Saignantes

 

8.45               Reconvene for Q&A with Rachael Langford

 

 

Rhywedd, genre ffilm a Les Saignantes gan Jean-Pierre Bekolo

 

6.45pm Dydd Gwener 19 Mawrth

 

Cyflwyniad i Les Saignantes gan Rachael Langford, Athro Ffrangeg ac Astudiaethau Ffrengig a Dirprwy Is-Ganghellor Deon y Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol ym Mhrifysgol Oxford Brookes.

 

Mae Rachael yn ymchwilio i ddiwylliannau gweledol Affrica, yn enwedig ffotograffiaeth a ffilm, yn y cyfnodau trefedigaethol ac ôl-drefedigaethol yn yr ardaloedd a ddaeth o dan lywodraeth Ffrainc a Gwlad Belg yn yr oes drefedigaethol.

 

Mae Rachael wedi cyhoeddi, rhoi sgyrsiau cyhoeddus ac wedi addysgu myfyrwyr ar ystod eang o ffilmiau gan gyfarwyddwyr o Affrica.

 

 

Amserlen y noson fydd

 

6.45pm Rhywedd, genre ffilm a Les Saignantes gan Jean-Pierre Bekolo

 

7.00 Gwylio Les Saignantes

 

8.45 Ailymgynnull ar gyfer sesiwn Holi ac Ateb gyda Rachael Langford