After unlocking, access instructions sent via email
Stream began March 16, 2021 6:00 PM UTC
Already unlocked? for access
£0After unlocking, you will be provided instructions to access this content externally. Need help?

THE RECORDING CAN BE ACCESSED ON YOUTUBE https://youtu.be/VuD0gtqq-0M


Tuesday 16 March 6pm

 

Ayoreo, the last uncontacted people of the Chaco.

 

A conversation with Teresa Martinez from Survival International, Arami Ullon director of NOTHING BUT THE SUN, and, Festival Director David Gillam

  

Teresa Martínez is an activist and researcher with Survival International, the global movement for tribal peoples. Since 2015, after a personal experience living and working with indigenous and rural communities in the Brazilian and Peruvian Amazon, she has been fighting to defend their human rights.

 

Her work with Survival is now focused on Latin America and on the campaign for uncontacted peoples’ survival. Currently, among others, she is working with the Ayoreo indigenous people from Paraguay for their land claim.

 

Arami Ullon is collaborating with Initiativa Amotocodie, an NGO based in Paraguay that worlds for the Ayoreo´s right to self-determination, legal defense, and access to their territory in Paraguay.


Survival is leading the global campaign for uncontacted peoples’ rights since 1969.

For over twenty-five years, Survival has campaigned for the Ayoreo’s land claim, and a part of the land has been protected.

 

 

Dydd Mawrth 16 Mawrth 6pm

 

Ayoreo, y bobl olaf yn y Chaco nas cysylltwyd â nhw.

 

Sgwrs gyda Teresa Martinez o Survival International, Arami Ullon cyfarwyddwr NOTHING BUT THE SUN, a, Cyfarwyddwr yr Ŵyl David Gillam

 

Mae Teresa Martínez yn actifydd ac yn ymchwilydd gyda Survival International, y mudiad byd-eang ar gyfer pobloedd lwythol. Ers 2015, ar ôl profiad personol yn byw ac yn gweithio gyda chymunedau brodorol a gwledig yn Amazon Brasil a Pheriw, mae hi wedi bod yn brwydro i amddiffyn eu hawliau dynol.

 

Mae ei gwaith gyda Survival bellach yn canolbwyntio ar America Ladin ac ar yr ymgyrch dros oroesiad pobloedd nas cysylltwyd â nhw. Ar hyn o bryd, ymhlith eraill, mae hi'n gweithio gyda phobl frodorol yr Ayoreo o Paragwâi mewn perthynas â’u hawliad tir.

Mae Arami Ullon yn cydweithredu ag Initiativa Amotocodie, corff anllywodraethol sydd wedi’i leoli ym Mharagwâi sy’n gweithio dros hawl yr Ayoreo i hunanbenderfyniad, amddiffyniad cyfreithiol, a mynediad i’w tiriogaeth ym Mharagwâi.

 

Ers 1969, mae Survival wedi bod yn arwain yr ymgyrch fyd-eang dros hawliau pobloedd nas cysylltwyd â nhw.

 

Am dros bum mlynedd ar hugain, mae Survival wedi ymgyrchu dros hawliad tir yr Ayoreo, ac mae rhan o’r tir wedi’i warchod.