After unlocking, access instructions sent via email
Stream began March 12, 2021 5:00 PM UTC
Already unlocked? for access
£0After unlocking, you will be provided instructions to access this content externally. Need help?

Remembering Fukushima      

 

A roundtable discussion with Brian Jones, Vice-Chair of CND Cymru, Dr Carl Iwan Clowes of PAWB, & Festival Director David Gillam

 

Vice Chair of CND Cymru Brian Jones spent his third year at university working for the United Kingdom Atomic Energy Authority in Harwell and has been an anti-nuclear campaigner ever since.

He is a Trustee of award-winning renewable energy charity, Awel Aman Tawe, gave evidence at the Hinkley Point C inquiry, and went on an international study tour of Fukushima in 2014.

A former medical director at NHS Wales, Dr Clowes works with PAWB (People Against Wylfa B) to highlight the folly of nuclear power.


 

Cofio Fukushima                                        Dydd Gwener 12 Mawrth 5pm 

 

Trafodaeth bord gron gyda Brian Jones, Is-gadeirydd CND Cymru, Dr Carl Iwan Clowes o PAWB, a Chyfarwyddwr yr Ŵyl David Gillam 

 

Treuliodd Brian Jones, Is-gadeirydd CND Cymru, ei drydedd flwyddyn yn y brifysgol yn gweithio i Awdurdod Ynni Atomig y Deyrnas Unedig yn Harwell ac mae wedi bod yn ymgyrchydd gwrth-niwclear ers hynny. 

Mae'n Ymddiriedolwr yr elusen ynni adnewyddadwy gwobrwyedig, Awel Aman Tawe, rhoddodd dystiolaeth yn ymchwiliad Hinkley Pwynt C, ac aeth ar daith astudio ryngwladol o amgylch Fukushima yn 2014. 

Yn gyn-gyfarwyddwr meddygol gyda GIG Cymru, mae Dr Clowes yn gweithio gyda PAWB (People Against Wylfa B) i dynnu sylw at ffolineb ynni niwclear.