Expired March 31, 2024 10:59 PM
Already unlocked? for access
This virtual screening is eligible for audience awards! Unlock it to cast your vote.
Protected ContentThis content can only be viewed in authorized regions: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Jersey, Guernsey.

In the early 80s, artist and banner maker Thalia joined the Greenham Common women-only peace camp, a feminist haven amplifying women's voices for over two decades. She recounts the untold tale of the longest feminist protest in British history, reflecting on collective action that reshaped lives and inspired generations. For anyone who missed ‘Women Against the Bomb’ at WOW 2023 or all those who want some more, this is another poignant documentary unveiling the enduring impact of these women's resistance against nuclear weapons during the Cold War era.


Best International Documentary Feature Film Award at Ecozine Film Festival 2023


Best Documentary Award at Utopia Film Festival 2023
Yn gynnar yn yr 80au, ymunodd Thalia yr artist a gwneuthurwr baneri â gwersyll heddwch Greenham Common ar gyfer menywod yn unig, hafan ffeministaidd sy'n ymhelaethu ar leisiau menywod ers dros ddau ddegawd. Mae hi'n adrodd hanes y brotest ffeministaidd hiraf yn hanes Prydain, gan fyfyrio ar y gweithredu ar y cyd a arweiniodd at ail-lunio bywydau ac ysbrydoli cenedlaethau. I unrhyw un na welodd ‘Women Against the Bomb’ yn WOW 2023 neu’r rheiny sydd eisiau ychydig yn fwy, dyma raglen ddogfen deimladwy arall sy’n datgelu effaith barhaus gwrthsafiad y menywod hyn yn erbyn arfau niwclear yn ystod oes y Rhyfel Oer.


Gwobr Ffilm Nodwedd Ryngwladol Orau yng Ngŵyl Ffilm Ecozine 2023


Gwobr Rhaglen Ddogfen Orau yng Ngŵyl Ffilm Utopia 2023

 • Year
  2022
 • Runtime
  69 minutes
 • Language
  English
 • Country
  United Kingdom, Spain
 • Subtitle Language
  English
 • Director
  Rakel Aguirre
 • Screenwriter
  Rakel Aguirre
 • Producer
  Rakel Aguirre, Sebastián Thomas
 • Cinematographer
  Sebastián Thomas
 • Editor
  María Corral Benitez
 • Composer
  Jimena Martínez Sáez