Expired April 12, 2022 8:00 PM
Already unlocked? for access

What makes us human? Are we truly so different from everything else on the planet? It’s in our Human/Nature to ask these questions, and to ponder our place in a world that we are shaping for better or worse – a world that can be threatening and overwhelming, serene and beautiful. These shorts explore the nature of humanity and our relationship with the world around us – how wildlife adapts to our man-made environments, our love for our pets, the feeling of losing ourselves in the city or abandoning ourselves to rivers and oceans. Have you ever stopped to ask a stranger on the street what their hopes and dreams are? Or wondered if animals know what love is? Well, think no longer, as this programme will explore the answers to all that, and more.


Please fill out our feedback form here it really helps us plan all our events!


Beth sy'n ein gwneud ni'n ddynol? Ydyn ni'n wirioneddol wahanol i bopeth arall ar y blaned? Mae yn ein Natur/Ddynol i ofyn y cwestiynau hyn, ac i fyfyrio ar ein lle mewn byd yr ydym yn ei siapio er gwell neu er gwaeth – byd a all fod yn fygythiol ac yn llethol, yn dawel ac yn hardd. Mae’r ffilmiau byr hyn yn archwilio natur y ddynoliaeth a’n perthynas â’r byd o’n cwmpas – sut mae bywyd gwyllt yn addasu i’n hamgylcheddau a wnaed gan ddyn, ein cariad at ein hanifeiliaid anwes, y teimlad o golli ein hunain yn y ddinas neu gefnu ar afonydd a chefnforoedd. Ydych chi erioed wedi stopio i ofyn i ddieithryn ar y stryd beth yw eu gobeithion a'u breuddwydion? Neu tybed a yw anifeiliaid yn gwybod beth yw cariad? Wel, peidiwch â meddwl mwyach, gan y bydd y rhaglen hon yn archwilio'r atebion i hynny i gyd, a mwy.

In nature, a couple is a male and a female. Well, not always! A couple is also a female and a female. Or a male and a male. You may not know it, but homosexuality isn't just a human story.

 • Year
  2021
 • Runtime
  05:00
 • Language
  French
 • Country
  Switzerland
 • Director
  Marcel Barelli