Iris Prize LGBT+ Film Festival 2021

One World

Expired October 31, 2021 11:45 PM
Already unlocked? for access
The films in this programme are eligible for the Co-op Audience Award. Unlock this programme to cast your vote.
Protected ContentThis content can only be viewed in authorized regions: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.

Iris has been sharing stories from around the world for 15 years, so it’s always a pleasure and a privilege when we can share some from places new. Encompassing drama, documentary and a music video, these films take us to Russia, Iran, Bulgaria, war-torn Libya and the Atikamekw First Nation community in Manawan, Quebec. Globally, the rights and freedoms of Queer people vary greatly, and though these films shine a light on the terrible difficulties many still face, they also offer messages of hope.


Mae Iris wedi bod yn rhannu straeon o bedwar ban byd ers 15 mlynedd, felly mae hi bob amser yn bleser ac yn fraint pan allwn ni rannu rhai o lefydd newydd. Gan gwmpasu drama, ffilmiau dogfen, a fideo cerddoriaeth, mae'r ffilmiau hyn yn mynd â ni i Rwsia, Iran, Bwlgaria, Libya sydd wedi'i rhwygo gan ryfel, a chymuned Cenedl Gyntaf Atikamekw ym Manawan, Quebec. Yn fyd-eang, mae hawliau a rhyddid pobl Queer yn amrywio'n fawr, ac er bod y ffilmiau hyn yn taflu goleuni ar yr anawsterau ofnadwy y mae llawer yn eu hwynebu o hyd, maent hefyd yn cynnig negeseuon o obaith. 

Living in the tunnels beneath Tripoli a queer Libyan teenager, Britannia, dreams of escape to a better life, but an unexpected discovery forces him to question whether to stay or flee from his homeland and his friends. Baba is shortlisted for both the International and Best British prizes.


Yn byw yn y twneli o dan Tripoli, mae Britannia, bachgen ifanc Queer o Libya, yn breuddwydio am ddianc i fywyd gwell, ond mae darganfyddiad annisgwyl yn ei orfodi i gwestiynu a ddylid aros neu ffoi o'i famwlad a'i ffrindiau. Mae Baba ar y rhestr fer ar gyfer y gwobrau Rhyngwladol a Gorau Ym Mhrydain.

 • Year
  2021
 • Runtime
  18 minutes
 • Language
  Arabic, English
 • Country
  UK
 • Director
  Sam Arbor & Adam Ali