Iris Prize LGBT+ Film Festival 2021

Respect Your Elders, Protect the Young

Expired October 31, 2021 11:45 PM
Already unlocked? for access
The films in this programme are eligible for the Co-op Audience Award. Unlock this programme to cast your vote.
Protected ContentThis content can only be viewed in authorized regions: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.

As Covid-19 ravages the US, a gay man contemplates returning to his family in China. In Japan, a transgender man must choose between city life with his girlfriend or remaining in the community in which he grew up. In Berlin a gender fluid youngster bonds with their Vietnamese grandmother and the traditions of their ancestors. The title of this programme is a line from the last of these films, Jackfruit, but it’s a theme present in all three stories from East Asia and the diaspora communities of the west.


Wrth i Covid-19 ysbeilio’r Unol Daleithiau, mae dyn hoyw yn ystyried dychwelyd i’w deulu yn China. Yn Japan, rhaid i ddyn trawsryweddol ddewis rhwng bywyd y ddinas gyda'i gariad neu aros yn y gymuned y cafodd ei fagu ynddo. Yn Berlin mae llanc rhywedd cyfnewidiol yn bondio gyda Mam-gu o Fietnam a thraddodiadau’r cyndeidiau. Mae teitl y rhaglen hon yn llinell o’r olaf o’r ffilmiau hyn, Jackfruit, ond mae’n thema sy’n bresennol ym mhob un o’r tair stori o Ddwyrain Asia a chymunedau diaspora’r gorllewin. 

For 23-year-old Mít life between two worlds is nothing new, their gender and cultural identities constantly in flux. Though their mother wants them to get a degree and find a husband, Mit is in a relationship with Lara. And as Mit’s grandmother succumbs to dementia, so the sacred altar in her apartment becomes a vital connection to the family’s roots in Vietnam.


I Mit, 23 oed, dyw byw rhwng dau fyd yn ddim byd newydd, gyda hunaniaeth rhywedd a diwylliannol yn gyson newid. Mae Mit mewn perthynas â Lara, er bod pwysau teuluol o gael gradd a dod o hyd i ŵr. Ac wrth i nain Mit ildio i ddementia, felly daw’r allor gysegredig yn ei fflat yn gysylltiad hanfodol â gwreiddiau’r teulu yn Fietnam.

 • Year
  2020
 • Runtime
  37 minutes
 • Language
  German
 • Country
  Germany
 • Director
  Thuy Trang Nguyen