Iris Prize LGBT+ Film Festival 2021

Respect Your Elders, Protect the Young

Expired October 31, 2021 11:45 PM
Already unlocked? for access
The films in this programme are eligible for the Co-op Audience Award. Unlock this programme to cast your vote.
Protected ContentThis content can only be viewed in authorized regions: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.

As Covid-19 ravages the US, a gay man contemplates returning to his family in China. In Japan, a transgender man must choose between city life with his girlfriend or remaining in the community in which he grew up. In Berlin a gender fluid youngster bonds with their Vietnamese grandmother and the traditions of their ancestors. The title of this programme is a line from the last of these films, Jackfruit, but it’s a theme present in all three stories from East Asia and the diaspora communities of the west.


Wrth i Covid-19 ysbeilio’r Unol Daleithiau, mae dyn hoyw yn ystyried dychwelyd i’w deulu yn China. Yn Japan, rhaid i ddyn trawsryweddol ddewis rhwng bywyd y ddinas gyda'i gariad neu aros yn y gymuned y cafodd ei fagu ynddo. Yn Berlin mae llanc rhywedd cyfnewidiol yn bondio gyda Mam-gu o Fietnam a thraddodiadau’r cyndeidiau. Mae teitl y rhaglen hon yn llinell o’r olaf o’r ffilmiau hyn, Jackfruit, ond mae’n thema sy’n bresennol ym mhob un o’r tair stori o Ddwyrain Asia a chymunedau diaspora’r gorllewin. 

Kei, a transgender man, longs for a quiet, “normal” life in rural Japan, but his partner prefers the freedom and openness of life in Tokyo. Their opposing wishes and identities are revealed in the heat of the local hot springs, a place Kei loved as a child.


Mae Kei, dyn trawsryweddol, yn hiraethu am fywyd tawel, “normal” yng nghefn gwlad Siapan, ond mae’n well gan ei bartner ryddid a didwylledd bywyd yn Tokyo. Datgelir eu dymuniadau a'u hunaniaethau gwrthwynebol yng ngwres y ffynhonnau poeth lleol, lle yr oedd Kei yn ei garu fel plentyn.

 • Year
  2020
 • Runtime
  17 minutes
 • Language
  Japanese
 • Country
  Canada
 • Director
  Cailleah Scott-Grimes