Iris Prize LGBT+ Film Festival 2021

Respect Your Elders, Protect the Young

Expired October 31, 2021 11:45 PM
Already unlocked? for access
The films in this programme are eligible for the Co-op Audience Award. Unlock this programme to cast your vote.
Protected ContentThis content can only be viewed in authorized regions: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.

As Covid-19 ravages the US, a gay man contemplates returning to his family in China. In Japan, a transgender man must choose between city life with his girlfriend or remaining in the community in which he grew up. In Berlin a gender fluid youngster bonds with their Vietnamese grandmother and the traditions of their ancestors. The title of this programme is a line from the last of these films, Jackfruit, but it’s a theme present in all three stories from East Asia and the diaspora communities of the west.


Wrth i Covid-19 ysbeilio’r Unol Daleithiau, mae dyn hoyw yn ystyried dychwelyd i’w deulu yn China. Yn Japan, rhaid i ddyn trawsryweddol ddewis rhwng bywyd y ddinas gyda'i gariad neu aros yn y gymuned y cafodd ei fagu ynddo. Yn Berlin mae llanc rhywedd cyfnewidiol yn bondio gyda Mam-gu o Fietnam a thraddodiadau’r cyndeidiau. Mae teitl y rhaglen hon yn llinell o’r olaf o’r ffilmiau hyn, Jackfruit, ond mae’n thema sy’n bresennol ym mhob un o’r tair stori o Ddwyrain Asia a chymunedau diaspora’r gorllewin. 

This highly personal documentary captures moments in the life of Chinese-American filmmaker Will Zang, at the height of the pandemic. With jobs thin on the ground and the (former) president calling Covid-19 the “China Virus”, he contemplates leaving his life in the US and returning to his family.


Mae'r rhaglen ddogfen hynod bersonol hon yn cyfleu eiliadau ym mywyd y gwneuthurwr ffilm Tsieineaidd-Americanaidd Will Zang, ar anterth y pandemig. Gyda swyddi’n denau ar lawr gwlad a’r (cyn) arlywydd yn galw Covid-19 yn “Feirws Tseina”, mae’n ystyried gadael ei fywyd yn yr UDA a dychwelyd at ei deulu.

 • Year
  2021
 • Runtime
  4 minutes
 • Language
  Chinese, English
 • Country
  USA
 • Director
  William J. Zang