Expired April 15, 2022 2:00 PM
Already unlocked? for access

Lose yourself in our Sound/Vision mixtape of music-themed films. The 17 eclectic shorts in this melting pot of a programme celebrate the power of rhythm and melody. With fantasy voyages and abstract feasts for the eyes, quiet films and showtunes, some operatic animals and a dose of interpretive dance, these films are proof that animation and music are perfect partners. Let us share our headphones with you – you’ll definitely find something to make a song and dance about. 


Ymgollwch yn ein cymysgedd Sain/Gweld o ffilmiau ar thema cerddoriaeth. Mae’r 17 ffilm fer eclectig yn y gymysgedd hon o raglen yn dathlu pŵer rhythm ac alaw. Gyda mordeithiau ffantasi a gwleddoedd haniaethol i’r llygaid, ffilmiau tawel ac alawon sioe, rhai anifeiliaid operatig a dos o ddawns ddehongliadol, mae’r ffilmiau hyn yn brawf bod animeiddio a cherddoriaeth yn bartneriaid perffaith. Gadewch i ni rannu ein clustffonau gyda chi – byddwch yn bendant yn dod o hyd i rywbeth i ganu a dawnsio yn ei gylch.

Taking Influence from the 1960’s psychedelic art movement, 'Chasing Birds' is an animated hybrid 2D/ 3D look film which follows Foo Fighters on a fantastical voyage through a colourful desert, filled with dreamy and surreal visuals. However, as the band explores this colourful utopia, things begin to take a dark turn as they fall through the earth into a hallucinatory hellscape, filled with increasingly bizarre distortions of wildlife.

 • Year
  2021
 • Runtime
  04:10
 • Country
  United Kingdom
 • Director
  Emlyn Davies, Josh Hicks