Expired April 15, 2022 2:00 PM
Already unlocked? for access

Lose yourself in our Sound/Vision mixtape of music-themed films. The 17 eclectic shorts in this melting pot of a programme celebrate the power of rhythm and melody. With fantasy voyages and abstract feasts for the eyes, quiet films and showtunes, some operatic animals and a dose of interpretive dance, these films are proof that animation and music are perfect partners. Let us share our headphones with you – you’ll definitely find something to make a song and dance about. 


Ymgollwch yn ein cymysgedd Sain/Gweld o ffilmiau ar thema cerddoriaeth. Mae’r 17 ffilm fer eclectig yn y gymysgedd hon o raglen yn dathlu pŵer rhythm ac alaw. Gyda mordeithiau ffantasi a gwleddoedd haniaethol i’r llygaid, ffilmiau tawel ac alawon sioe, rhai anifeiliaid operatig a dos o ddawns ddehongliadol, mae’r ffilmiau hyn yn brawf bod animeiddio a cherddoriaeth yn bartneriaid perffaith. Gadewch i ni rannu ein clustffonau gyda chi – byddwch yn bendant yn dod o hyd i rywbeth i ganu a dawnsio yn ei gylch.

The water reached up to our necks, and very soon, over our heads. The mountains became islands and the islands became hills in the darkness of the deep. The palms became sea anemones and the sea anemones remained what they were. The Wall Street was still full of sharks. Venice floated a while longer, and then…

If a global catastrophe is a state of mind, then music is the raft.

 • Year
  2021
 • Runtime
  13:46
 • Language
  Croatian
 • Country
  Croatia
 • Director
  Marko Mestrovic