Expired April 15, 2022 2:00 PM
Already unlocked? for access

Lose yourself in our Sound/Vision mixtape of music-themed films. The 17 eclectic shorts in this melting pot of a programme celebrate the power of rhythm and melody. With fantasy voyages and abstract feasts for the eyes, quiet films and showtunes, some operatic animals and a dose of interpretive dance, these films are proof that animation and music are perfect partners. Let us share our headphones with you – you’ll definitely find something to make a song and dance about. 


Ymgollwch yn ein cymysgedd Sain/Gweld o ffilmiau ar thema cerddoriaeth. Mae’r 17 ffilm fer eclectig yn y gymysgedd hon o raglen yn dathlu pŵer rhythm ac alaw. Gyda mordeithiau ffantasi a gwleddoedd haniaethol i’r llygaid, ffilmiau tawel ac alawon sioe, rhai anifeiliaid operatig a dos o ddawns ddehongliadol, mae’r ffilmiau hyn yn brawf bod animeiddio a cherddoriaeth yn bartneriaid perffaith. Gadewch i ni rannu ein clustffonau gyda chi – byddwch yn bendant yn dod o hyd i rywbeth i ganu a dawnsio yn ei gylch.

A young boy named Will is starting to come to terms with his sexuality. When his friends start to put pressure him to admit things that he’s not ready to share, Will has to learn the hard way that true acceptance won’t come from anyone else, but himself.

 • Year
  2021
 • Runtime
  04:20
 • Language
  English
 • Country
  United Kingdom
 • Director
  Tom Carey