Iris Prize LGBT+ Film Festival 2021

Beyond Carol

Expired October 31, 2021 11:45 PM
Already unlocked? for access
The films in this programme are eligible for the Co-op Audience Award. Unlock this programme to cast your vote.
Protected ContentThis content can only be viewed in authorized regions: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.

This programme is just a taster of some of the great Lesbian shorts you’ll see this year at Iris. With loud and proud performance poetry and intimate character studies, boldly daring animation and a love story told in reverse, this is also a showcase of excellent women directors, both experienced filmmakers and exciting new talent alike.


Mae'r rhaglen hon yn rhagflas yn unig o rai o'r ffilmiau byrion Lesbiaidd gwych y byddwch chi'n eu gweld eleni yn Iris. Gyda barddoniaeth berfformio uchel a balch ac astudiaethau cymeriad agos-atoch, animeiddiad beiddgar a stori serch a adroddir y tu ôl ymlaen, mae hon hefyd yn arddangosiad o waith cyfarwyddwyr benywaidd rhagorol, yn wneuthurwyr ffilm profiadol a thalent newydd gyffrous fel ei gilydd. 

Written by British-Syrian writer Lisa Luxx, Lesbian is a poem about the word itself and the decades of toxic connotations it’s acquired. Adapted into a film by Rosemary Baker and featuring a cast of real queer women this is a fierce call to arms to reclaim it. Lesbian is shortlisted for both the International and Best British prizes.


Wedi'i hysgrifennu gan yr awdur Prydeinig-Syriaidd Lisa Luxx, mae Lesbian yn gerdd am y gair ei hun a'r degawdau o gynodiadau gwenwynig y mae wedi'i ddenu. Wedi'i haddasu mewn i ffilm gan Rosemary Baker ac yn cynnwys cast o ferched queer go iawn, mae hon yn alwad ffyrnig i’r frwydr i'w hadennill. Mae Lesbian ar y rhestr fer ar gyfer y gwobrau Rhyngwladol a Gorau Ym Mhrydain.

 • Year
  2020
 • Runtime
  5 minutes
 • Language
  English
 • Country
  UK
 • Director
  Rosemary Baker