Iris Prize LGBT+ Film Festival 2021

Beyond Carol

Expired October 31, 2021 11:45 PM
Already unlocked? for access
The films in this programme are eligible for the Co-op Audience Award. Unlock this programme to cast your vote.
Protected ContentThis content can only be viewed in authorized regions: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.

This programme is just a taster of some of the great Lesbian shorts you’ll see this year at Iris. With loud and proud performance poetry and intimate character studies, boldly daring animation and a love story told in reverse, this is also a showcase of excellent women directors, both experienced filmmakers and exciting new talent alike.


Mae'r rhaglen hon yn rhagflas yn unig o rai o'r ffilmiau byrion Lesbiaidd gwych y byddwch chi'n eu gweld eleni yn Iris. Gyda barddoniaeth berfformio uchel a balch ac astudiaethau cymeriad agos-atoch, animeiddiad beiddgar a stori serch a adroddir y tu ôl ymlaen, mae hon hefyd yn arddangosiad o waith cyfarwyddwyr benywaidd rhagorol, yn wneuthurwyr ffilm profiadol a thalent newydd gyffrous fel ei gilydd. 

In March 2020, as Belgium went into lockdown, photographer Serena Vittorini found herself sharing a house with Ophelie Masson, shortly after their relationship had begun. The disruption of the pandemic and the difficulties they face in communicating with one another make this an intimate self-portrait of two women thrown together by circumstance.


Ym mis Mawrth 2020, wrth i Wlad Belg fynd i gloi, cafodd y ffotograffydd Serena Vittorini ei hun yn rhannu tŷ gydag Ophelie Masson, yn fuan ar ôl i'w perthynas ddechrau. Mae ymyrraeth y pandemig a'r anawsterau sy'n eu hwynebu wrth gyfathrebu â'i gilydd yn gwneud hwn yn hunanbortread agos-atoch o ddwy fenyw wedi'u taflu at ei gilydd gan amgylchiadau.

 • Year
  2020
 • Runtime
  15 minutes
 • Language
  French
 • Country
  Italy
 • Director
  Serena Vittorini