Iris Prize LGBT+ Film Festival 2021

Beyond Carol

Expired October 31, 2021 11:45 PM
Already unlocked? for access
The films in this programme are eligible for the Co-op Audience Award. Unlock this programme to cast your vote.
Protected ContentThis content can only be viewed in authorized regions: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.

This programme is just a taster of some of the great Lesbian shorts you’ll see this year at Iris. With loud and proud performance poetry and intimate character studies, boldly daring animation and a love story told in reverse, this is also a showcase of excellent women directors, both experienced filmmakers and exciting new talent alike.


Mae'r rhaglen hon yn rhagflas yn unig o rai o'r ffilmiau byrion Lesbiaidd gwych y byddwch chi'n eu gweld eleni yn Iris. Gyda barddoniaeth berfformio uchel a balch ac astudiaethau cymeriad agos-atoch, animeiddiad beiddgar a stori serch a adroddir y tu ôl ymlaen, mae hon hefyd yn arddangosiad o waith cyfarwyddwyr benywaidd rhagorol, yn wneuthurwyr ffilm profiadol a thalent newydd gyffrous fel ei gilydd. 

In the midst of Melbourne's COVID-19 lockdown, Jamie finds reprieve from the monotony of isolation through their imagination, sensuality and some help from iconic onscreen queer characters. To borrow a description from the film’s own Instagram account, this riotous animation is “Very queer, very Covid & very horny.”


Yng nghanol clo COVID-19 Melbourne, mae Jamie yn canfod saib o undonedd arwahanrwydd trwy ddychymyg, cnawdolrwydd a rhywfaint o help gan gymeriadau queer eiconig ar y sgrin. I fenthyg disgrifiad o gyfrif Instagram y ffilm ei hun, mae’r animeiddiad terfysglyd hwn yn “Queer iawn, Covid iawn a horny iawn.”

 • Year
  2021
 • Runtime
  6 minutes
 • Language
  English
 • Country
  Australia
 • Director
  Alex Cardy, Tali Polichtuk & Kitty Chrystal