Iris Prize LGBT+ Film Festival 2021

Beyond Carol

Expired October 31, 2021 11:45 PM
Already unlocked? for access
The films in this programme are eligible for the Co-op Audience Award. Unlock this programme to cast your vote.
Protected ContentThis content can only be viewed in authorized regions: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.

This programme is just a taster of some of the great Lesbian shorts you’ll see this year at Iris. With loud and proud performance poetry and intimate character studies, boldly daring animation and a love story told in reverse, this is also a showcase of excellent women directors, both experienced filmmakers and exciting new talent alike.


Mae'r rhaglen hon yn rhagflas yn unig o rai o'r ffilmiau byrion Lesbiaidd gwych y byddwch chi'n eu gweld eleni yn Iris. Gyda barddoniaeth berfformio uchel a balch ac astudiaethau cymeriad agos-atoch, animeiddiad beiddgar a stori serch a adroddir y tu ôl ymlaen, mae hon hefyd yn arddangosiad o waith cyfarwyddwyr benywaidd rhagorol, yn wneuthurwyr ffilm profiadol a thalent newydd gyffrous fel ei gilydd. 

Noor and Layla are breaking up, but is it the end of the road for these two Muslim women… or just the beginning? Structured around the five prayers of Islam, this tale of Queer Muslim love turns the conventional “girl meets girl” story on its head.


Mae Noor a Layla yn gwahanu, ond ai dyma ddiwedd y ffordd i'r ddwy ddynes Fwslimaidd hyn ... neu dim ond y dechrau? Wedi'i greu o amgylch pum gweddi Islam, mae'r stori hon am gariad Mwslimaidd Queer yn troi'r stori gonfensiynol “merch yn cwrdd â merch” ar ei phen.

 • Year
  2021
 • Runtime
  12 minutes
 • Language
  English
 • Country
  Canada
 • Director
  Fawzia Mirza